Letní seminář Radava

Mezinárodní semenář Ju-Jitsu proběhne 21.-24. července 2016 v Radavě na Slovensku.

 

ČASOVÝ ROZVRH letného seminára v Radave od 21.-24.7.2016

ŠTVRTOK: 17.00 - 18.30 = príchod, registrácia, ubytovanie

                   19.00 - 19.30 = večera

                   19.30 - 20.30 = zahájenie seminára a uvítanie všetkých účastníkov, zasadnutie členov SAJJ a prejednanie činnosti SAJJ

PIATOK:      7.30 -   8.00 = raňajky

                  9.00 -   9.30 = nástup na tatami a rozcvička

                  9.30 - 12.20 = tréningový proces (3 x 50 min. cvičenie, 2 x 10 min. prestávka)                  

                  13.00 - 13.30 = obed

                  13.30 - 15.00 = odpočinok

                  15.00 - 16.50 = tréningový proces (2 x 50 min. cvičenie, 1 x 10 min. prestávka)

                  17.00 - 17.20 = odovzdanie členských preukazov na kontrolu a zápisy

                  18.00 - 18.30 = večera

                  19.00 - 21.00 = konzulácie ku skúškam na vyššie technické stupne

SOBOTA:     7.30 -   8.00 = raňajky

                  9.00 -   9.30 = nástup na tatami a rozcvička

                  9.30 - 12.20 = tréningový proces (3 x 50 min. cvičenie, 2 x 10 min. prestávka)                  

                  13.00 - 13.30 = obed

                  13.30 - 15.00 = odpočinok

                  15.00 - 16.50 = tréningový proces (2 x 50 min. cvičenie, 1 x 10 min. prestávka)

                  17.00 - 17.20 = spoločné fotografovanie

                  18.00 - 18.30 = večera

                  19.00 - 21.00 = konzulácie ku skúškam na vyššie technické stupne

NEDEĽA:     7.30 -    8.00 = raňajky

                 8.00 -   9.00 = odovzdanie izieb - check out

                 9.00 -   9.30 = nástup na tatami a rozcvička

                 9.30 - 12.20 = tréningový proces (3 x 50 min. cvičenie, 2 x 10 min. prestávka)

                 12.20 - 12.30 = záver - ukončenie seminára

                 12.45 - 13.30 = obed, opustenie priestorov penziónu

Federace Ju-Jitsu Česká republika 2016

Zajímavé odkazy